17-19 Kwietnia 2023 | Online

17-19 Kwietnia 2023 | Online

XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki

Największe bezpłatne
wydarzenie dla dietetyków
w Polsce!

Wydarzenie trwa!

Co zyskujesz dołączając do wydarzenia?

6 darmowych szkoleń prowadzonych przez ekspertów z branży dietetycznej!

Merytoryczną wiedzę z zakresu dietetyki bez wychodzenia z domu!

Specjalne zniżki oraz możliwość wygrania nagród rzeczowych!

11

Edycja

6

Prelegentów

3

Dni szkoleń

4

Konkursy

Co mówią uczestnicy?

We wszystkich dotychczasowych edycjach:
25000 +
Zapisanych osób
4500 +
Rozesłanych
certyfikatów
100 +
Zwycięzców
konkursów

PRELEGENCI

Dr n. o zdr. Michał Czapla

Dietetyk, ratownik medyczny

Mgr Bartłomiej Pomorski

Dietetyk sportowy

Harmonogram

Wydarzenie trwa!

Co zyskujesz dołączając do wydarzenia?

6 darmowych szkoleń prowadzonych przez ekspertów!

Merytoryczną wiedzę z zakresu dietetyki bez wychodzenia z domu!

Specjalne zniżki oraz możliwość wygrania nagród rzeczowych!

TEGO NIE MOŻESZ
PRZEGAPIĆ!

Już dziś dołącz do listy uczestników największego bezpłatnego wydarzenia dla dietetyków. Czeka na Ciebie ogromna dawka merytorycznej wiedzy przedstawionej przez docenianych ekspertów.

11

Edycja

3

Dni szkoleń

6

Prelegentów

4

Konkursy

CO MÓWIĄ UCZESTNICY?

PRELEGENCI

UZYSKAJ CERTYFIKATY
PO SZKOLENIACH

Uczestnictwo w Rajdzie Nowoczesnej Dietetyki jest bezpłatne. Jeżeli chcesz otrzymać certyfikaty, które potwierdzą Twój udział w każdym ze szkoleń, zamów jeden z naszych pakietów rajdowych. Dodatkowo pakiety zawierają dostęp do nagrań z wydarzenia, a w wersji rozszerzonej także dostęp do 3 specjalistycznych szkoleń z cyklu Instytutu Edukacji Żywieniowej o łącznej wartości ponad 500 zł!

25000 +
Zapisanych osób
4500 +
Rozesłanych certyfikatów
100 +
Zwycięzców konkursów
We wszystkich dotychczasowych edycjach!

HARMONOGRAM

dr n. med. Daniel Śliż

Poniedziałek | 17.04 | godz. 18:00

Interakcje żywność – suplementy – leki – ważne zagadnienia z punktu widzenia dietetyka

Agenda:

Cz. 1 – Żywność a leki

1. Czynniki żywieniowe zwiększające wchłanianie leków.
2. Czynniki żywieniowe zmniejszające wchłanianie leków.
3. Przy których lekach pewne diety mogą być niewskazane.

Cz. 2 – Suplementacja a leki – ważne zagadnienia

Interakcje lekowo suplementowe- przy których często stosowanych lekach u pacjenta należy być szczególnie uważnych w doborze diety i suplementacji u pacjenta:

  • Interakcje lekowe – Witamina C
  • Interakcje lekowe – Witamina B12
  • Interakcje lekowe – Kwas foliowy
  • Interakcje lekowe – Koenzym Q10
  • Interakcje lekowe – Omega -3

Dr n. med. Daniel Śliż – specjalista chorób wewnętrznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Nauczyciel akademicki, adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także asystent w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakładzie Zdrowia Publicznego. Członek zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członek zarządu Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach działalności edukacyjnej wielokrotnie prowadził wykłady dla pacjentów, studentów medycyny, lekarzy oraz farmaceutów.

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska

Poniedziałek| 17.04 | godz. 20:00

Akkermansia muciniphila – mała bakteria od zadań specjalnych

Agenda:

1. Mikrobiota i jej udział w patogenezie zaburzeń metabolicznych.
2. Żywienie dla zaburzonego mikrobiomu.
3. Probiotykoterapia jako element optymalnego żywienia.
4. Akkeremncia muciniphila dlaczego wybija się na pozycję gwiazdy w terapii dietetycznej pacjentów z chorobami metabolicznymi.
5. Praktyczne zasady zastosowania Akkermencia muciniphila w gabinecie.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze- jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. Ewa Stachowska uzupełniła studia w kierunku żywienia człowieka i w 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Wyższej Szkole Rolniczej (obecny ZUT) w Szczecinie.

Praca habilitacyjna dotyczyła wpływu sprzężonych dienów kwasów tłuszczowych ( CLA) na progresję procesu zapalnego w makrofagach. Badania poszerzono o prace związane ze poznaniem mechanizmu przekazywania sygnału przez błonę makrofagu do wnętrza komórki (sygnaling komórkowy), statusu antyoksydacyjnego oraz ekspresji białek powierzchniowych w makrofagach hodowanych z dodatkiem izomerów CLA. Wyniki wszystkich prac dotyczących CLA zostały przedstawione w wielu artykułach zagranicznych.
W roku 2011 zostały opublikowane prace poświęcone niealkoholowemu i alkoholowemu stłuszczeniu wątroby (NAFLD).
W latach 2008 prof. Ewa Stachowska organizowała od podstaw nauczanie przedmiotów na nowo otwartym kierunku nauczania na PUM – Dietetyce. Prof. Ewa Stachowska w 2011 została powołana na eksperta Ministra w pracującego nad stworzeniem wytycznych nauczania dietetyki w ramach tworzenia Krajowych Rad Kwalifikacyjnych a w 2012 została powołana na eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W roku 2009 została wyróżniona nagrodą Ministra Zdrowia I stopnia za rozprawę habilitacyjną ” Wpływ sprzężonych dienów kwasu linolowego na syntezę pochodnych kwasu arachidonowego i linolowego w monocytach/makrofagach”;
W ostatnich latach kierowała 3 projektami badawczymi:
1.Nutrigenomika jako narzędzie służące do opracowania strategii żywienia osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby NN404150539.
2.Dieta CRON jako alternatywa dla sportowców kończących karierę sportową. 2011/01B/NZ7/04251.
3.Odżywianie i stan mikroflory jelitowej jako potencjalna przyczyna zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego człowieka. FSN (2018).
W obecnej chwili prace badawcze skoncentrowane są na badaniu mikrobioty jelitowej w kontekście żywienia osób z chorobami przewodu pokarmowego oraz niealkoholowej choroby stłuszczeniowej wątroby.
Dorobek naukowy prof. Ewy Stachowskiej obejmuje ponad 150 publikacji opublikowanych w większości w recenzowanych czasopismach w tym z zagranicznych z listy filadelfijskiej. Sumaryczny impact factor z lat 2015-19 wynosi ponad 160, indeks Hirscha 13. Liczba cytowań (bez autocytowań) 474.
Specjalista biologii medycznej i nauk o żywieniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła m. in. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Collegium Medicum UJ, Universidad de Navarra (Hiszpania), Strydehlyde University (Wielka Brytania). Kieruje Zakładem Biochemii i Żywienia Człowieka PUM. Bada nowoczesne rozwiązania w dietoprofilaktyce i dietoterapii.

prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Wtorek | 18.04 | godz. 18:00

Pacjent z zespołem metabolicznym w gabinecie dietetyka

Agenda:

1. Zespół metaboliczny- definicja.
2. Epidemiologia.
3. Kluczowe czynniki ryzyka.
4. Modyfikacje niefarmakologiczne w terapii.
5. Podstawy odpowiedzialnej suplementacji.
6. Leczenie farmakologiczne – podstawy.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prodziekan II WL WUM, członek pierwszej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medyczny PKOl w dziedzinie Kardiologii.
Autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, kardioseksuologii, medycyny stylu życia.

mgr Jagoda Dudek

Wtorek | 18.04 | godz. 20:00

Choroby cywilizacyjne – jak organizm wykorzystuje tłuszcze złożone  do autoregulacji układu immunologicznego, nerwowego i innych procesów w organizmie

Agenda:

1. Wpływ nieprawidłowej kompozycji tłuszczów  w diecie na powstawanie chorób cywilizacyjnych.
2. Zaburzenia homeostazy w pracy poszczególnych układów w organizmie towarzyszące wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
3. Czym jest przewlekły stan zapalny o niskim natężeniu i jak go diagnozować.
4. Prawidłowa kompozycja diety w tłuszcze w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
5. Jak wyższe tłuszcze budulcowe są wykorzystywane przez organizm, aby przywrócić homeostazę i prawidłowe funkcjonowanie najważniejszych układów i narządów.
6. Wyniki badań u pacjentów stosujących w diecie wyższe tłuszcze budulcowe jako element terapii chorób przewlekłych.

Jagoda Dudekmgr biotechnologii medycznej, dietetyk. Prowadzi Pacjentów chorujących jednocześnie na wiele jednostek chorobowych. Specjalizuje się autoregulacji układu immunologicznego, pokarmowego za pomocą odpowiednio skomponowanego żywienia bogatego w tłuszcze. Prowadzi szkolenia i wykłady specjalistyczne dla dietetyków. Zainteresowania medycyna integracyjna, psychosomatyka, joga i dietetyka medycyny chińskiej.

mgr Anna Paluch

Środa | 19.04 | godz. 18:00

Jak postępować z kryzysem motywacji w procesie odchudzania?

Agenda:

1. Czym jest motywacja do zmian w zakresie zdrowia.
2. Od czego zależy poziom motywacji u pacjenta?
3. Jak poprzednie doświadczenia w odchudzaniu wpływają na poczucie skuteczności?
4. Jak wyznaczać cele w oparciu o wartości.
5. Wykorzystanie technik ACT w pracy z pacjentem w kryzysie motywacji.
6.Jak pracować nad zaangażowaniem w działanie?
7. Jak dostosować narzędzia dietetyczne do etapów zmiany i poziomu motywacji?

Mgr Anna Paluch. Jestem psychologiem, psychodietetykiem, szkoleniowcem, autorką szkoleń stacjonarnych oraz e-kursów i webinarów psychodietetycznych dla specjalistów. Już od 6 lat prowadzę Gabinet Psychodietetyczny Flow By Ania, gdzie pomagam naprawiać relacje z jedzeniem, wspieram w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania.
Udzielam wsparcia psychologicznego w pracy z kryzysem i w pracy nad rozwojem osobistym z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości, pewności siebie czy stawiania granic w relacjach. Wspieram w rozwoju zawodowym w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Pracuję holistycznie – korzystam z różnych gałęzi psychologii w oparciu o pracę z wartościami i niewspierającymi przekonaniami.

mgr Bartłomiej Pomorski

Środa | 19.04 | godz. 20:00

Suplementacja na diecie roślinnej

Agenda:

1. Najczęstsze niedobory pokarmowe na diecie roślinnej.
2. Jak ocenić stan odżywienia pacjenta na diecie roślinnej.
3. Suplementacja prozdrowotna na diecie roślinnej (omega-3, cynk, selen, B12, jod, żelazo).
4. Czy suplementacja białka na diecie roślinnej jest potrzebna?
5. Przykładowe modele suplementacji na diecie roślinnej

Mgr Bartłomiej Pomorski – dietetyk sportowy i kliniczny w Centrum Terapii Dietetycznej SPOT. Od wielu lat prowadzi szkolenia, zarówno dla specjalistów jak i sportowców. Propagator dietetyki opartej na dowodach naukowych. Interesuje się w szczególności żywieniem w sporcie, dietetyką gastroenterologiczną oraz dietą roślinną.

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie online. Wystąpienie prelegenta składa się z wykładu (ok. 45 minut) oraz sesji pytań i odpowiedzi (ok. 15 minut).

Rejestracja na XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki prowadzona jest na stronie https://rajd.kcalmar.com. Istnieje możliwość rejestracji wyłącznie na wybrane szkolenia lub na cały cykl.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu Pakietu Rajdowego zawierającego certyfikaty w formie elektronicznej oraz fizycznej, dostęp do nagranych szkoleń, a w wersji rozszerzonej także 3 szkolenia z cyklu szkoleń Instytutu Edukacji Żywieniowej. Zamówienia można składać pod adresem https://rajd.kcalmar.com/pakiety_rajdowe/.

Po poprawnej rejestracji otrzymasz bezpośredni link do każdego webinaru, przy pomocy którego dołączysz do danego wydarzenia. Pamiętaj, że wykorzystany do tego będzie tylko adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli nie widzisz wiadomości w skrzynce głównej, sprawdź „Spam” oraz inne foldery.

Certyfikaty dostępne będą dla wszystkich, którzy skorzystali z opcji zakupu jednego z Pakietów Rajdowych (które zamówisz w dniach 11-25.04.2023 tutaj). Certyfikaty będą dostępne zarówno w formie cyfrowej (PDF) jak i fizycznej. Wysyłka wydrukowanych certyfikatów odbędzie się po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie.

Nagrania dostępne będą dla wszystkich, którzy skorzystali z opcji zakupu jednego z Pakietów Rajdowych (które zamówisz w dniach 11-25.04.2023 tutaj) zawierających również certyfikaty w formie elektronicznej oraz fizycznej. Nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie.

Nagrania, które będą dostępne po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie, obejrzysz na platformie Kcalmar.pro w zakładce „Szkolenia” -> „XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki”. Wymagane jest posiadanie konta dietetyka. Jeżeli jeszcze go nie masz, założysz je bezpłatnie tutaj.

Dodatkowe szkolenia są dostępne od razu po realizacji zamówienia II Pakietu Rajdowego po zalogowaniu do konta dietetyka pod adresem https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/aplikacja/koszyk/2022/.
Przypominamy, że posiadanie zarejestrowanego konta dietetyka jest konieczne w celu uzyskania dostępu do wszystkich nagrań z webinarów. Konto można założyć bezpłatnie pod adresem https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/.

Ze względu na ograniczenia techniczne, w każdym webinarze może uczestniczyć maksymalnie 1.000 użytkowników. Decyduje kolejność dołączenia do wydarzenia.

Ze względu na limit 1.000 uczestników w trakcie każdego webinaru sam zapis na wydarzenie nie gwarantuje “rezerwacji miejsca”. W tym wypadku decyduje kolejność dołączenia do wydarzenia.
Niemniej jednak dla każdego zarejestrowanego przez 48 godzin dostępne będzie nagranie z webinaru, na który było się zapisanym a nie udało się uczestniczyć. Link zostanie przesłany automatycznie po każdym zakończonym webinarze.

Sprzedaż Pakietu Rajdowego odbywa się wyłącznie w terminie 11-25.04.2023 na stronie https://rajd.kcalmar.com/pakiety_rajdowe/. Zakup w terminie innym niż wskazany wyżej nie jest możliwy.

Certyfikaty za każdy z webinarów oraz dostęp do nagranych szkoleń przekazywane są do wszystkich Uczestników, którzy nabyli Pakiety Rajdowe.

KONKURSY Z NAGRODAMI

W trakcie XI edycji Rajdu Nowoczesnej Dietetyki przeprowadzimy 4 konkursy fotograficzne, podczas których nagrodzimy łącznie 12 osób! Szczegóły podamy na naszych mediach społecznościowych oraz w trakcie webinarów.  

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ wśród nagród znajdują się m.in.: 

– książki wydawnictwa PZWL, Publicat i Medpharm
– produkty marek Coconaut, Primavika, Qurczak, It’s Bean! i Frank&Oli

I wiele więcej! 

ORGANIZATOR

SPONSORZY WYDARZENIA

FUNDATORZY NAGRÓD

PATRONATY

BEZPIECZEŃSTWO ZAPEWNIA

Do zobaczenia!

17-19 KWIETNIA 2023

Zyskaj dostęp do merytorycznej i aktualnej wiedzy z zakresu zdrowia i dietetyki zupełnie za darmo!  

…i zaproś znajomych!

Organizator wydarzenia

Organizatorem Rajdu Nowoczesnej Dietetyki jest Kcalmar.pro – nowoczesny program dla dietetyków do układania jadłospisów zawierający własną platformę ze specjalistycznymi szkoleniami.  

Nie masz jeszcze konta? Przetestuj program już dziś za darmo przez 14 dni! – https://kcalmar.com/accounts/dietitian/registration/

Zapoznaj się z innymi szkoleniami dostępnymi na platformie Kcalmar.pro – https://kcalmar.com/dietetyk/szkolenia/

Poniedziałek
17.04  godz. 18:00

Interakcje żywność – suplementy – leki – ważne zagadnienia z punktu widzenia dietetyka

dr n. med. Daniel Śliż

Agenda:

Cz. 1 – Żywność a leki

1. Czynniki żywieniowe zwiększające wchłanianie leków.
2. Czynniki żywieniowe zmniejszające wchłanianie leków.
3. Przy których lekach pewne diety mogą być niewskazane.

Cz. 2 – Suplementacja a leki – ważne zagadnienia

Interakcje lekowo suplementowe- przy których często stosowanych lekach u pacjenta należy być szczególnie uważnych w doborze diety i suplementacji u pacjenta:

  • Interakcje lekowe – Witamina C
  • Interakcje lekowe – Witamina B12
  • Interakcje lekowe – Kwas foliowy
  • Interakcje lekowe – Koenzym Q10
  • Interakcje lekowe – Omega -3

Dr n. med. Daniel Śliż – specjalista chorób wewnętrznych. Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Nauczyciel akademicki, adiunkt w III Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także asystent w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w zakładzie Zdrowia Publicznego. Członek zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz członek zarządu Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W ramach działalności edukacyjnej wielokrotnie prowadził wykłady dla pacjentów, studentów medycyny, lekarzy oraz farmaceutów.

Poniedziałek
17.04  godz. 20:00

Akkermansia muciniphila – mała bakteria od zadań specjalnych

prof. dr hab. n. med.
Ewa Stachowska

Agenda:

1. Mikrobiota i jej udział w patogenezie zaburzeń metabolicznych.
2. Żywienie dla zaburzonego mikrobiomu.
3. Probiotykoterapia jako element optymalnego żywienia.
4. Akkeremncia muciniphila dlaczego wybija się na pozycję gwiazdy w terapii dietetycznej pacjentów z chorobami metabolicznymi.
5. Praktyczne zasady zastosowania Akkermencia muciniphila w gabinecie.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska – w 1989 ukończyła studia na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością: Biologia molekularna/bioenergetyka. W latach 1986-1989 odbyła staże naukowe poświęcone badaniu roślinnych małych jądrowych RNA w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Po obronie pracy magisterskiej dostała propozycję pracy w Katedrze Biochemii Pomorskiej Akademii Medycznej. Od października 1989 praca koncentrowała się na badaniach prowadzonych w Katedrze- jej wynikiem było napisanie i obrona (w 1995) pracy doktorskiej „Wpływ jonów fluorkowych na aktywność dehydrogenazy bursztynianowej uzyskanej z kory nerki wieprzowej oraz opublikowanie (wraz ze współpracownikami z Katedry Biochemii) jednego artykułu w czasopiśmie zagranicznym oraz sześciu czasopismach krajowych. Ewa Stachowska uzupełniła studia w kierunku żywienia człowieka i w 2000 roku ukończyła Studia Podyplomowe na Kierunki Technologia Żywności i Żywienia Człowieka na Wyższej Szkole Rolniczej (obecny ZUT) w Szczecinie.

Wtorek
18.04  godz. 18:00

Pacjent z zespołem metabolicznym w gabinecie dietetyka

prof. dr hab. n. med.
Artur Mamcarz

Agenda:

1. Zespół metaboliczny- definicja.
2. Epidemiologia.
3. Kluczowe czynniki ryzyka.
4. Modyfikacje niefarmakologiczne w terapii.
5. Podstawy odpowiedzialnej suplementacji.
6. Leczenie farmakologiczne – podstawy.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz – kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wieloletni Prodziekan II WL WUM, członek pierwszej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medyczny PKOl w dziedzinie Kardiologii.
Autor licznych prac naukowych i monografii m.in. z zakresu kardiologii sportowej, farmakologii klinicznej, kardioseksuologii, medycyny stylu życia.

Wtorek
18.04  godz. 20:00

Choroby cywilizacyjne – jak organizm wykorzystuje tłuszcze złożone do autoregulacji układu immunologicznego, nerwowego i innych procesów w organizmie

mgr Jagoda Dudek

Agenda:

1. Wpływ nieprawidłowej kompozycji tłuszczów w diecie na powstawanie chorób cywilizacyjnych.
2. Zaburzenia homeostazy w pracy poszczególnych układów w organizmie towarzyszące wszystkim chorobom cywilizacyjnym.
3. Czym jest przewlekły stan zapalny o niskim natężeniu i jak go diagnozować.
4. Prawidłowa kompozycja diety w tłuszcze w zależności od stanu zdrowia pacjenta.
5. Jak wyższe tłuszcze budulcowe są wykorzystywane przez organizm, aby przywrócić homeostazę i prawidłowe funkcjonowanie najważniejszych układów i narządów.
6. Wyniki badań u pacjentów stosujących w diecie wyższe tłuszcze budulcowe jako element terapii chorób przewlekłych.

Jagoda Dudek – mgr biotechnologii medycznej, dietetyk. Prowadzi Pacjentów chorujących jednocześnie na wiele jednostek chorobowych. Specjalizuje się autoregulacji układu immunologicznego, pokarmowego za pomocą odpowiednio skomponowanego żywienia bogatego w tłuszcze. Prowadzi szkolenia i wykłady specjalistyczne dla dietetyków. Zainteresowania medycyna integracyjna, psychosomatyka, joga i dietetyka medycyny chińskiej.

Środa
19.04  godz. 18:00

Jak postępować z kryzysem motywacji w procesie odchudzania?

mgr Anna Paluch

Agenda:

1. Czym jest motywacja do zmian w zakresie zdrowia.
2. Od czego zależy poziom motywacji u pacjenta?
3. Jak poprzednie doświadczenia w odchudzaniu wpływają na poczucie skuteczności?
4. Jak wyznaczać cele w oparciu o wartości.
5. Wykorzystanie technik ACT w pracy z pacjentem w kryzysie motywacji.
6.Jak pracować nad zaangażowaniem w działanie?
7. Jak dostosować narzędzia dietetyczne do etapów zmiany i poziomu motywacji?

Mgr Anna Paluch. Jestem psychologiem, psychodietetykiem, szkoleniowcem, autorką szkoleń stacjonarnych oraz e-kursów i webinarów psychodietetycznych dla specjalistów. Już od 6 lat prowadzę Gabinet Psychodietetyczny Flow By Ania, gdzie pomagam naprawiać relacje z jedzeniem, wspieram w wychodzeniu z zaburzeń odżywiania.
Udzielam wsparcia psychologicznego w pracy z kryzysem i w pracy nad rozwojem osobistym z zakresu wzmacniania poczucia własnej wartości, pewności siebie czy stawiania granic w relacjach. Wspieram w rozwoju zawodowym w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.
Pracuję holistycznie – korzystam z różnych gałęzi psychologii w oparciu o pracę z wartościami i niewspierającymi przekonaniami.

Środa
20.04  godz. 20:00

Suplementacja na diecie roślinnej

mgr Bartłomiej Pomorski

Agenda:

1. Najczęstsze niedobory pokarmowe na diecie roślinnej.
2. Jak ocenić stan odżywienia pacjenta na diecie roślinnej.
3. Suplementacja prozdrowotna na diecie roślinnej (omega-3, cynk, selen, B12, jod, żelazo).
4. Czy suplementacja białka na diecie roślinnej jest potrzebna?
5. Przykładowe modele suplementacji na diecie roślinnej

Mgr Bartłomiej Pomorski – dietetyk sportowy i kliniczny w Centrum Terapii Dietetycznej SPOT. Od wielu lat prowadzi szkolenia, zarówno dla specjalistów jak i sportowców. Propagator dietetyki opartej na dowodach naukowych. Interesuje się w szczególności żywieniem w sporcie, dietetyką gastroenterologiczną oraz dietą roślinną.

Uzyskaj certyfikaty po szkoleniach

Uczestnictwo w Rajdzie Nowoczesnej Dietetyki jest bezpłatne. Jeżeli chcesz otrzymać certyfikaty, które potwierdzą Twój udział w każdym ze szkoleń, zamów jeden z naszych pakietów rajdowych. Dodatkowo pakiety zawierają dostęp do nagrań z wydarzenia, a w wersji rozszerzonej także dostęp do 3 specjalistycznych szkoleń z cyklu Instytutu Edukacji Żywieniowej o łącznej wartości ponad 500 zł!

Najczęstsze pytania

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie online. Wystąpienie prelegenta składa się z wykładu (ok. 45 minut) oraz sesji pytań i odpowiedzi (ok. 15 minut).

Rejestracja na XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki prowadzona jest na stronie https://rajd.kcalmar.com. Istnieje możliwość rejestracji wyłącznie na wybrane szkolenia lub na cały cykl.

 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Dodatkowo istnieje możliwość zakupu Pakietu Rajdowego zawierającego certyfikaty w formie elektronicznej oraz fizycznej, dostęp do nagranych szkoleń, a w wersji rozszerzonej także 3 szkolenia z cyklu szkoleń Instytutu Edukacji Żywieniowej.

Przed rozpoczęciem każdego webinaru otrzymasz bezpośredni link, przy pomocy którego dołączysz do wydarzenia. Pamiętaj, że wykorzystany do tego będzie tylko adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli nie widzisz wiadomości w skrzynce głównej, sprawdź „Spam” oraz inne foldery.

Certyfikaty dostępne będą dla wszystkich, którzy skorzystali z opcji zakupu jednego z Pakietów Rajdowych (które zamówisz w dniach 11-25.04.2023). Certyfikaty będą dostępne zarówno w formie cyfrowej (PDF) jak i fizycznej. Wysyłka wydrukowanych certyfikatów odbędzie się po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie.

Nagrania dostępne będą dla wszystkich, którzy skorzystali z opcji zakupu jednego z Pakietów Rajdowych (które zamówisz w dniach 11-25.04.2023) zawierających również certyfikaty w formie elektronicznej oraz fizycznej. Nagrania będą dostępne po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie.

Nagrania, które będą dostępne po zakończeniu wydarzenia w terminie zgodnym z zapisami w regulaminie, obejrzysz na platformie Kcalmar.pro w zakładce „Szkolenia” -> „XI Rajd Nowoczesnej Dietetyki”. Wymagane jest posiadanie konta dietetyka. Jeżeli jeszcze go nie masz, założysz je bezpłatnie tutaj.

Ze względu na ograniczenia techniczne, w każdym webinarze może uczestniczyć maksymalnie 1.000 użytkowników. Decyduje kolejność dołączenia do wydarzenia.

Ze względu na limit 1.000 uczestników w trakcie każdego webinaru sam zapis na wydarzenie nie gwarantuje “rezerwacji miejsca”. W tym wypadku decyduje kolejność dołączenia do wydarzenia.
Niemniej jednak dla każdego zarejestrowanego przez 48 godzin dostępne będzie nagranie z webinaru, na który było się zapisanym a nie udało się uczestniczyć. Link zostanie przesłany automatycznie po każdym zakończonym webinarze.

Certyfikaty za każdy z webinarów oraz dostęp do nagranych szkoleń przekazywane są do wszystkich Uczestników, którzy nabyli Pakiety Rajdowe.

Certyfikaty za każdy z webinarów oraz dostęp do nagranych szkoleń przekazywane są do wszystkich Uczestników, którzy nabyli Pakiety Rajdowe.

Konkursy z nagrodami

W trakcie XI edycji Rajdu Nowoczesnej Dietetyki przeprowadzimy 4 konkursy fotograficzne, podczas których nagrodzimy łącznie 12 osób! Szczegóły podamy na naszych mediach społecznościowych oraz w trakcie webinarów.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa, ponieważ wśród nagród znajdują się m.in.:

– książki wydawnictwa PZWL, Publicat i Medpharm
– produkty marek Coconaut, Primavika, Qurczak, It’s Bean! i Frank&Oli

I wiele więcej!

Organizator

Sponsorzy wydarzenia

Fundatorzy nagród

Patronaty

Bezpieczeństwo zapewnia

Do zobaczenia!

17-19 KWIETNIA 2023

Zyskaj dostęp do merytorycznej i aktualnej wiedzy z zakresu zdrowia i dietetyki zupełnie za darmo!

…i zaproś znajomych!

Organizator wydarzenia​

Organizatorem Rajdu Nowoczesnej Dietetyki jest Kcalmar.pro – nowoczesny program dla dietetyków do układania jadłospisów zawierający własną platformę ze specjalistycznymi szkoleniami.

Nie masz jeszcze konta? Przetestuj program już dziś za darmo przez 14 dni – tutaj!

Zapoznaj się z innymi szkoleniami dostępnymi na platformie Kcalmar.pro – tu!